ส่งดอกไม้ ขายปลีก-ส่ง

Posted on: มิถุนายน 23, 2018, by :

ร้านอาหารกึ่งผับที่หรูหรา ใหญ่โต ที่สุดในเชียงใหม่ อาหารหลากหลายเมนู ทั้งคาวหวาน น้อยใหญ่ นักร้อง เสียงดี ดนตรีเพราะ มีห้องพิเศษและคาราโอเกะสำหรับเลี้ยงเป็นหมู่คณะ มีโต๊ะทั้งด้านนอก และด้านในที่ ร้านดอกไม้ลพบุรี

หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ กรณีเป็นผู้พิจารณาสั่งการต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวมีกำหนดระยะเวลาไม่เกินอายุใบอนุญาตเดิมและในการต่ออายุใบอนุญาตนั้นให้ผู้สั่งอนุญาตบันทึกข้อความไว้ทั้งต้นขั้วและปลายขั้ว

ใบอนุญาตพร้อมกับลงลายมือชื่อตำแหน่งและวันเดือนปีที่อนุญาตกำกับไว้ด้วย

  • เมื่อต่ออายุใบอนุญาตทำร้านดอกไม้ ตามวรรคหนึ่งแต่ผู้รับอนุญาตยังทำร้านดอกไม้ ไม่เสร็จหากผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตใหม่อีกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาเสนอความเห็นให้อธิบดีกรมเป็นผู้พิจารณาสั่ง
  • จอดรถขนาดใหญ่ อยู่ทางด้านหลังซึ่งคุณไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถ ที่ร้านอาหารแห่งนี้มีวิวของบึงแก่นนครที่สวยงาม อาหารอร่อย และพนักงานบริการดี ช่วงกลางคืน มีการจุดเทียน และโคมไฟ ให้บรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติก ในเมนูมีรายการอาหารทั้งหมด ประมาณ 100 อย่าง มีทั้งอาหารไทย อาหารอีสาน และ